کاربران اشتراکی فیلم لاست به دلیل انتقال یکی از سرور های دانلود بعضی از فیلم ها قابل دانلود نخواهند بود. بعد از اتمام انتقال به اشتراک شما اضافه خوهد شد.

دسته: لیست فیلم های بَفتا

دانلود فیلم Labyrinth 1986

دانلود فیلم Labyrinth 1986

سارا شانزده ساله باید برای نجات برادر نوزادش که توسط پادشاه گابلین گرفته می شود، هزارتویی را حل کند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم The French Dispatch 2021

دانلود فیلم The French Dispatch 2021

نامه ای عاشقانه به روزنامه نگاران در پاسگاه یک روزنامه آمریکایی در یک شهر خیالی قرن بیستم فرانسه که مجموعه ای از داستان های منتشر شده در "مجله اعزام فرانسه" را زنده می کند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Phffft 1954

دانلود فیلم Phffft 1954

داستان فیلم از آن جایی آغاز می‌شود که یک زوج طلاق گرفته برای یافت همسران جدید، به جست و جو می‌پردازند و در طی این مسیر، به صورت مکرر با یکدیگر برخورد می‌کنند. این موضوع برای آن‌ها زیاد جالب نیست و در همین هنگام، اتفاقات بسیار جالب و غیر قابل پیش بینی رخ می‌دهد تا اینکه .....

دانلود فیلم